Benin
(po francúzsky Bénin; 1958-1975 Dahome - fr. Dahomey / Dahomé) je štát nachádzajúci sa medzi Togom a Nigériou na západnom pobreží Afriky. Na území o rozlohe 112 000 km2; (skoro ako bývalé Česko-Slovensko) žije 6,5 milióna obyvateľov.

Z Histórie:

Bývalá francúzska kolónia Dahome zmenila 1. decembra 1975 názov na Beninskú ľudovú republiku.

Bezprostredným predchodcom dnešného Beninu, ležiaceho medzi Togom a Nigériou na západoafrickom pobreží, bolo kráľovstvo Dahome, založené roku 1625, ktoré dosiahlo najväčšieho rozmachu za kráľa Gheza (1858). Aj keď v ďalších storočiach ovládli pobrežie Európania, vo vnútrozemí vládli aj naďalej králi domorodých kmeňov. Až roku 1894 obsadili celú krajinu Francúzi, ktorí tu založili kolóniu. Roku 1958 získalo Dahome štatút autonómnej republiky a 1. augusta 1960 potom úplnú nezávislosť. Politická situácia v krajine však zostala aj naďalej nestabilná. Po niekoľkých štátnych prevratoch a vojenských pučoch prevzal 26. októbra 1972 moc v krajine zástupca veliteľa štábu beninskej armády Ahmed Kérékou, ktorý od tej doby zastával úrad prezidenta republiky, predsedu vlády a ministra obrany. Benin sa snažil o úzku spoluprácu so socialistickými krajinami. Po niekoľkých zmenách ústavy bolo v novembri 1979 zvolané revolučné národné zhromaždenie, ktoré je volené na základe jednotnej kandidátky, vypracovanej štátnou stranou Parti de la Révolution Populaire du Bénin (Beninská strana ľudovej revolúcie).

Obyvatelia:

Obyvatelia Beninu sa delia na niekoľko kmeňov, z ktorých najpočetnejší sú Fonovia a Jorubovia. Gramotných je iba 35 % Beninčanov. Pretože väčšina obyvateľov žije v lesoch, ktoré pokrývajú 30 % rozlohy štátu, prevažujú ľudové náboženstvá. Kresťanstvo je tu zastúpené iba 20 %. Zo severu sa tiež šíri islam. 

Mestá:

  • Cotonou      (600 000 obyv.)
  • Porto Novo  (180 000 obyv.)
  • Djougou      (134 000 obyv.)
  • Parakou       (110 000 obyv.)

Benin sa delí na 12 departmentov (fr. département) a na 77 obcí (fr. commune).

DepartmentHlavné mestoObyvateľstvo (2013)Rozloha (km²) [1]
Alibori Kandi 868 046 26 242
Atakira Natitingou 769 337 20 499
Atlantique Ouidah 1 396 548 3 233
Borgou Parakou 1 202 095 25 856
Collines Savalou 716 558 13 931
Kuoffo Dogbo-Tota 741 895 2 404
Donga Djougou 542 605 11 126
Littoral Cotonou 678 874 79
Mono Lokossa 495 307 1 605
Ouémé Porto-Novo 1 096 850 1 281
Plateau Sakete 624 146 3 264
Zou Abomey 851 623 5 243

 

benin logo

 

mapa