ABS (Asociácia občanov Beninu v Slovenskej Republike)  je nezisková a nepolitická organizácia , ktorá má za cieľ, informovať kompetentných orgánov Beninu  a Slovenska o situácií jej členov s ich súhlasom ( okrem prípadu vyššej moci ),  udržiavania dobrých vzťahov medzi jej členmi medzi ňou a inými zákonnými asociáciami, ktoré majú rovnaké ciele a úmysly ako ona.

Asociácia má sídlo Veľké Leváre, Adresa: Štefánikova 461, 908 72.

Asociácia občanov Beninu v Slovenskej republike je vnímavá voči všetkým problémom týkajúcim sa Afriky vo všeobecnosti a zvlášť našej krajiny, Republiky Beninu. Nikdy sa nesmie prestať zaujímať o záujmy každého z jej členov a Republiky Beninu.

 

Je registrovana dňa 3.12.2001 na  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,  pod číslom spisu VVS/1-900/90-18954

Jeden zo zakladateľov asociácie  je RNDr. Emile Noel KINDJI  CSc.

 

benin logo

 

mapa